Uw standpunt over…

Open source software: Software ontwikkeld door (of in opdracht van) de overheid moet beschikbaar zijn als vrije software (open source).
Op veel verschillende lagen van de overheid wordt software ontwikkeld. Dit kunnen grote, langlopende projecten zijn, maar ook een kleine uitbreiding van een bestaande oplossing. Onder een open sourcelicentie kunnen particulieren en bedrijven mogelijk ook profiteren van dit werk. Zo wordt samenwerking en hergebruik gestimuleerd, en wordt wordt het functioneren van de overheid transparanter.
Nee
Ja
Open standaarden: Er moet meer werk gemaakt worden van de adoptie van open standaarden: alle communicatie tussen burgers en overheidsinstanties zou ten allen tijde via open standaarden moeten verlopen.
Al sinds 2002 is bij wet geregeld dat de overheid open standaarden moet gebruiken. Open standaarden zorgen er voor dat het lezen en schrijven van een bestand niet afhankelijk is van een beperkte set softwareleveranciers. Iedereen is dan technisch in staat het bestand te gebruiken. Op deze manier is het gemakkelijker om bestanden uit te wisselen of te archiveren. Het Forum Standaardisatie stimuleert het gebruik van open standaarden onder andere door standaarden te toetsen en aan te bevelen. Andere landen en grote wereldsteden zijn al versneld overgestapt naar open standaarden om niet langer gebonden te zijn aan softwareleveranciers, met flink lagere ICT-kosten tot gevolg.
Nee
Ja
Open data: De overheid moet zo veel mogelijk anonieme overheidsdata als open data beschikaar stellen.
Open data biedt kansen tot nieuwe inzichten en toepassingen. Denk aan een kaart met het aantal uitgedeelde boetes of een vergelijking van basisscholen per gemeente, op basis van de CITO-scores. Vooraf zijn de mogelijke toepassingen niet te bedenken, maar door proactief data openlijk te publiceren, wordt een voedingsbodem gecreëerd voor dit soort nieuwe toepassingen.
Nee
Ja
Open onderzoek: Resultaten van onderzoek (mede) gefinancierd door de overheid moeten onder een vrije licentie beschikbaar worden gesteld.
De overheid financiert een aanzienlijk deel van het wetenschappelijk onderzoek, zowel direct als indirect. Het zou dan ook niet gek zijn als diezelfde overheid vraagt of iedereen mee kan profiteren van de resultaten er van. In de afgelopen jaren is de openbare publicatie van onderzoeksresultaten met bijbehorende software en data gelukkig steeds gangbaarder geworden, met de komst van Open Access. De goede beschikbaarheid van kennis gepaard met de originele onderzoeksdata versnelt de weg naar praktische toepassing van het onderzoek.
Nee
Ja
Open onderwijs: Alle digitale leermiddelen betaald met publiek geld moeten kosteloos onder een vrije licentie toegankelijk zijn.
De kracht van digitale leermiddelen is dat ze goed te verspreiden, kopiëren, en aan te passen zijn. Waar mogelijk moet de overheid dan ook verlangen dat hergebruik wordt gestimuleerd via kosteloze verspreiding en een vrije licentie. Het beschikbaar stellen van dergelijke 'open courseware' wordt steeds gemakkelijker, mede door de hoeveelheid online leerplatformen die ontstaan. Doordat bedrijven op basis van die vrije licentie ook de leermiddelen kunnen hergebruiken, wordt het voor die bedrijven gemakkelijk om een aanbod te baseren op een groeiende collectieve basis van leermiddelen. Bovendien draagt het vrij delen van leermiddelen voor burgers bij aan het zelf organiseren van een leven lang leren.
Nee
Ja
Surveillance: Er moet gericht onderzoek plaatsvinden naar verdachten in plaats van een wijd sleepnet.
De bewaarplicht is een maatregel vanuit de Nederlandse overheid waarbij internet service providers worden gedwongen om hun klanten af te luisteren en deze gegevens te bewaren. In de huidige voorstellen voor de bewaarplicht worden alle Nederlandse burgers afgeluisterd en wordt daarna pas besloten welke gegevens langer bewaard moeten worden. In de media is beweerd dat het slechts om 'metadata' gaat, maar deze metadata is doorgaans juist nog gevoeliger dan de inhoud. De Europese basis voor de oorspronkelijke Nederlandse bewaarplicht uit 2009 werd in 2013 in strijd met de mensenrechten genoemd. In Nederland werd daarop in 2015 de bewaarplicht afgeschaft. De huidige regering probeert de bewaarplicht opnieuw in te voeren, als onderdeel van een 'update' van de bestaande afluisterbevoegdheden. Deze wet is ondertussen al door de Tweede Kamer gekomen.
Nee
Ja
Netneutraliteit: Innovatie op het internet moet vrij zijn. Daarom mag er niet gediscrimineerd worden op snelheid en kwaliteit.
Nederland heeft een sterke historie op het gebied van netneutraliteit. Sinds 2016 volgt Europa ons voorbeeld met sterke regels die dit belangrijke principe moeten beschermen. Desondanks schenden verschillende telecombedrijven bewust deze regels met aanbiedingen waarbij je een select aantal diensten op internet kunt gebruiken zonder dat dat ten koste van je databundel gaat. Door dit gedrag verkrijgen telecombedrijven een machtige greep op de vrije markt van het internet. Dit is slecht voor innovatie en voor de keuzevrijheid van de gebruikers.
Nee
Ja
Softwarepatenten: Softwarepatenten schaden innovatie en moeten in Nederland ongeldig blijven.
In Nederland - en in de rest van Europa - zijn patenten op software niet mogelijk. Toch staat dit beleid regelmatig ter discussie. Patenten hebben een oorsprong om de uitvinder te beschermen en zo innovatie te stimuleren. Op het gebied van software gaat de innovatie echter zo snel dat patenten vaak nog geldig zijn wanneer de betreffende software al niet meer gebruikt wordt. Rechtszaken uit het buitenland omtrent softwarepatenten laten zien dat sommige bedrijven grote patentenportfolio's opbouwen om zichzelf op voorhand te verdedigen tegen mogelijke toekomstige concurrenten. Die patenten zijn lang niet altijd duidelijk of uniek, maar dat is dan ook niet hun insteek. Ze worden vaak gebruikt als middel om kleinere software-ontwikkelaars te bedreigen en te demotiveren; ook wel "patent trolling" genoemd.
Nee
Ja